Dijimecmua Ana Sayfa
Giriş Yap veya Üye Ol
Haberler
Ana Sayfa > Haberler

Yaratıcı Dramam İle Etkili İletişim Ve Çatışma Eğitimi

Faveo Danışmanlık tarafından verilmekte olan "Yaratıcı Drama ile Etkili İletişim, Takım Çalışması ve Motivasyon Eğitimi"
Yaratıcı Dramam İle Etkili İletişim Ve Çatışma Eğitimi
Eğitim Adı
Yaratıcı Drama ile Etkili İletişim, Takım Çalışması ve Motivasyon Eğitimi

Eğitimin Amaçları

  - İletişim becerilerini geliştirebilme ve amaca yönelik kullanma (Etkin dinleme, empatik iletişim, ikna becerisi)
  - Duyular ile ilgili farkındalık oluşturma
  - Uyum– güven çalışmaları (kendine ve gruba güven)
  - Çatışma yönetimi
  - Stres yönetimi
  - İşbirliği içinde çalışma becerisini geliştirme
  - Takım çalışmaları

Öğretim, Yöntem, Teknik ve Stratejileri

  - Eğitim programının etkili olarak uygulanabilmesi için katılımcıların etkileşim içinde oldukları yöntemlere ağırlık verilecektir.
  - Çalışma boyunca ana yöntem yaratıcı dramadır. Katılımcıların yaratıcı drama yöntemi ve onun teknikleriyle dinleyerek değil yaparak-yaşayarak (yapılandırmacı yaklaşım) öğrenmeleri merkez alınacaktır.

Yaratıcı Dramanın Tanımı ve Özellikleri
Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. Bir başka yaklaşımla, yaratıcı drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem ve doğaçlama canlandırmalardır. Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan yaratıcı drama çalışmalarında, tiyatro olgusunda olduğu gibi; bir başlangıç ve son bölümü olmayabilir. Ancak bildiğimiz çocuk oyunlarındaki gibi belli kuralları ve bu kuralar içindeki sonsuz özgürlükleri içerir. Tıpkı tiyatroda olduğu gibi, gruptakiler belli bir atmosferi ve o andaki oyun oynama yaşantısını paylaşırlar.

Yaratıcı Dramanın Boyutları
Yaratıcı drama, nerede uygulanırsa uygulansın bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak kabul edilebilir. Drama süreçlerinde bir öğrenme, etkileşim sağlama ve sosyalleşme ile birlikte, güven kendine saygıyı geliştirir. Ayrıca bir topluma ait olma ya da bir grubun üyesi olmanın getirdiği bir güç, iletişim ve problem çözme yetilerinin de geliştirilmesi yaratıcı dramanın önemli boyutlarındandır.

Yaratıcı Dramanın Hedefleri
Yaratıcı dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle sıralanabilir. Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

Yaratıcı Dramanın Aşamaları
Yaratıcı drama uygulamaları 3 aşamadan oluşur.

  1) Isınma Çalışmaları:
  Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
  2) Doğaçlama- Canlandırma:
  Çalışmanın merkezini oluşturur. Problem durumu ya da eğitimde hedeflenen davranışı elde etmeye yönelik çalışmanın ana çatısı bu aşamada kurulur. Belirlenen konu ya da temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plan çıktığı çalışmalardır.
  3) Değerlendirme:
  Çalışma öncesi, çalışma anı, çalışma sonrasında yapılabilir. Dramanın aşamalarının her birinin ya da birkaçının ardındantartışmanın açılması, eleştiri-özeleştiri, soru-cevap etkileşiminin başlaması değerlendirmenin somut başlangıcı olarak kabul edilir. Bu aşamada başkalarının davranış biçimleri, duyguları, düşünceleri, deneyimleri ile ilgili bilgi sahibi olmak, bireyin kendi yaşamına bir göz atması açısından önemlidir.

Ölçme ve Değerlendirme
Etkinliğin amacına ulaşma derecesini ve uygulamada karşılaşılan sorunları belirlemek amacıyla gözlem, görüşme, soru-yanıt, tartışma ve dramanın rol içinde yazma-mektup, gazete, afiş tekniklerinden yararlanılacaktır. Oturumların sonunda ara değerlendirmeler ile katılımcıların görüş ve önerileri alınacaktır. Her etkinliğin ardından küçük ara değerlendirmelerle hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığı tespit edilecektir. Eğitimin sonunda katılımcılara "Eğitim Değerlendirme Anketi" uygulanacaktır.

Eğitim Tarihi
04 Aralık 2011
Eğitim Saati
09:30 / 17:30
Eğitim Ücreti
100 TL + KDV (Ücrete; öğle yemeği, ara ikramlar, eğitim notları, çeşitli eğitim materyalleri dahildir.)
Eğitim Yeri
Faveo Danışmanlık Eğitim Salonu
Buttim İş Merkezi A Blok Kat:2 No: 367 Osmangazi / Bursa
Tel: 0 224 211 48 48

NOT: Eğitim Sonunda Katılımcılara “FAVEO Danışmanlık Katılım Sertifikası” verilecektir.
Son Eklenen Haberler
Tüm haberler için tıklayın...
Editörün Seçtikleri
Gezici Festival 19. Yolculuğuna Hazırlanıyor Gezici Festival 19. Yolculuğuna HazırlanıyorGezici Festival 29 Kasım–5 Aralık Ankara, 6–9 Aralık Sinop'ta.
Ankara Sinema Derneği tarafından
ANA SAYFA  l  HAKKIMIZDA  l  YASAL UYARI  l  YAYINCI AVANTAJLARI  l  SIK SORULAN SORULAR  l  BASIN ODASI  l  İŞLEM REHBERİ  l  İLETİŞİM

Ücretsiz Yayınlar

© Dijimecmua.com - 2017