Dijimecmua Ana Sayfa
Giriş Yap veya Üye Ol
Uzman Görüş Haziran 2010 Sayı: 6 İndeks
Ana Sayfa > Uzman Görüş > Haziran 2010 İndeks
 

Uzman Görüş

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını Derneğimizin kuruluşunun altıncı yılı olan 2010 yılı başında yayın hayatına adım atan Uzman Görüş dergisini sizlere takdim etmekten büyük gurur duyuyoruz. Dergimizin sizlerle buluşması, mali mevzuatın oluşturulmasında ve uygulamasında her daim etkin rol almış Devlet Gelir Uzmanlarının kamu hizmetlerine katkıda bulunarak toplumsal hayatı desteklemeyi kendine rehber edinmiş olmasından kaynaklanmıştır. Yine aynı amaçla, Uzman Görüş Dergisi, mali konularda şimdiye kadar yayınlanmış olan dergilerden farklı bir bakış açısıyl

Uzman Görüş  l  Sayı: 6  l  Haziran 2010
 
     
 
 Uzman Görüş Haziran 2010 Sayfa İndeksi
 • Kapak - Uzman Görüş - Uzman Görüş Dergi - Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını - Haziran 2010 - Sayı:6
 • Kapakiçi - Uzman Görüş Dergi Künye - Uzman Görüş Dergi İçindekiler
 • 1 - Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu
 • 2 - Damla ve Yağmurlama Sulamada KDV Oran Uygulaması
 • 3 - Mustafa Ersan (Gelir İdaresi Başkanlığı KDV Şubesi Müdürü)
 • 4 - Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Aksam ve Parçaları
 • 5 - Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemleri ile Bunların Aksam ve Parçalarına Uygulanacak KDV Oranı
 • 6 - Damla ve Yağmurla Sulama Sistemi Sonuç
 • 7 - Şerife Doğan (Gelir İdaresi Başkanlığı Transfer Fiyatlandırması Şubesi Müdürü) - Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ve İçeriği
 • 8 - Tüm Kurumlar Vergisi Mükellefleri - Kimler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Düzenleyecek?
 • 9 - Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun İçeriği
 • 10 - İşlev analizi (Fonksiyon analizi)
 • 11 - Ekonomik koşullar - İş stratejileri - Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler
 • 12 - Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler
 • 13 - Emsal Tespit Stratejileri ve Emsal Firmaların Seçimi nasıl yapılacaktır?
 • 14 - Emsal Tespit Stratejileri ve Emsal Firmaların Seçimi nasıl yapılacaktır?
 • 15 - Mehmet Aslan (Gelir İdaresi Başkanlığı AB Şubesi Müdürü) - Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye'ye Yönelik Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine
 • 16 - Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye'ye Yönelik Mali Yardımları
 • 17 - Avrupa Yatırım Bankası Krediler - Global Krediler - Risk Sermayesi - Bieysel Krediler
 • 18 - Doğrudan finansman yoluyla sağlanan bireysel krediler - AYB Çevre Kredisi - Avrupa Yatırım Fonu
 • 19 - Kredi Başvurusunda Bulunacak Firmalardan İstenen Bilgiler - Kredi onay aşamaları
 • 20 - Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye
 • 21 - Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye
 • 22 - Avrupa Yatırım Bankası Mali Araçlarının Vergisel Durumu
 • 23 - Avrupa yatırım bankası mali araçlarının vergisel durumu
 • 24 - Türkiye ve Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
 • 25 - MEDA anlaşması - Avrupa Birliği Hibe ve Mali Yardımları
 • 26 - Kredi Başvurusunda Bulunacak Firmalardan İstenen Bilgiler - Kredi onay aşamaları
 • 27 - Ramazan Biçer (Devlet Gelir Uzmanı) - Transfer fiyatlandırması uygulamasında hazine zararı
 • 28 - T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarı
 • 29 - İki Tam Mükellef Kurum Arasında İlişkili Kişi Kapsamında Gerçekleştirilen Yurt İçindeki İşlemlerde Hazine Zararı
 • 30 - Kurumlar vergisi tablo
 • 31 - İki Tam Mükellef Kurum Arasında İlişkili Kişi Kapsamında Gerçekleştirilen Yurt İçindeki İşlemlerde Hazine Zararı
 • 32 - Kurumlar vergisi tablo
 • 33 - Tam Mükellef Kurum ile Yabancı Kurumların Türkiye'deki İşyeri veya Daimi Temsilcisi Arasındaki İlişkili Kişi Kapsamında Gerçekleştirilen Yurt İçindeki İşlemlerde Hazine Zararı
 • 34 - Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesi - Ana Merkeze Aktarılan Tutar Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisi
 • 35 - Gerçek Kişinin Menkul Sermaye İradı Beyanı
 • 36 - Hazine Zararı Oluşması Durumunda Düzeltme İşlemleri - İlişkili tam mükellef kurumunun 2009 hesap dönemi bilgileri
 • 37 - Emsallere Aykırı Fiyat Tespiti Durumu - Ticari Bilanço Karı
 • 38 - Kurumlar Vergisi - Ticari Bilanço Karı
 • 39 - Altan Yılmaz (Devlet Gelir Uzmanı / Gelir İdaresi Başkanlığı) - Kanuni ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayan Dar Mükellefiyete Tabi İşvrenlerce Hizmet Erbabına Döviz Olarak Ödenen Ücretlere İlişkin İstisna
 • 40 - İrtibat Bürolarına İlişkin Düzenlemeler
 • 41 - İrtibat Bürosu Kuruluşu - Müracaatta aranacak belgeler
 • 42 - İstisna Uygulaması Şartları - Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum olması
 • 43 - Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması
 • 44 - Ücretin döviz olarak ödenmesi
 • 45 - İmdat Türkay (Gelir İdaresi Başkanlığı Müdürü) - Serbest Meslek Kazancından İndirim Konusu Yapılacak veya Yapılamayacak Giderler
 • 46 - Mesleki faaliyetle ilgili yapılan genel giderler
 • 47 - İşyeri Kirası, Aydınlatma ve Isıtma Giderleri
 • 48 - İşyeri Kirası, Aydınlatma ve Isıtma Giderleri
 • 49 - Serbest Meslek Erbabının Kiraladığı İşyerini Kiraya Vermesi - Serbest Meslek Erbabının Eşine ve Çocuğuna Ücret Ödenmesi - Telefon giderleri
 • 50 - Kırtasiye Giderleri - İşyerine Ait Su ve Elektrik Aboneliğinin Başkasına Ait Olması
 • 51 - Banka Teminat Mektuplarına Ödenen Faiz ve Masraflar ile Banka Kredi Faizleri - Hizmetli ve İşçilerle İlgili Diğer Giderler
 • 52 - Hizmet Erbabı İçin Ödenen Yemek Giderleri - Hizmet Erbabına Verilen Giyim Eşyası
 • 53 - Hizmet Erbabı İçin Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödenmesi - Özel Sağlık Sigortası
 • 54 - Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri
 • 55 - Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Ayrılan Amortismanlar
 • 56 - Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Ayrılan Amortismanlar
 • 57 - Serbest Meslek Faaliyetinde Kullanılan ve Amortisman Ayrılmayan Aracın Satışı Halinde, Alış Bedeli ile Satış Bedeli Arasındaki Farkın Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Dikkate Alınıp Alınamayacağı
 • 58 - Kiralanan veye Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri
 • 59 - Taşıtlar İçin Ödenen Sigorta Giderinin Birden Fazla Takvim Yılını Kapsaması
 • 60 - Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Giderler - Mesleki Faaliyetin İfası İçin Satın Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri
 • 61 - Emekli Sandıklarına ve Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar
 • 62 - İsteğe Bağlı Olarak Ödenen Sigorta Primleri
 • 63 - Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı
 • 64 - Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı
 • 65 - Topluluk Sigortasına Ödenen Primler - Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri
 • 66 - Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Tazminatlar
 • 67 - Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirimi Mümkün Olmayan Giderle r
 • 68 - Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirimi Mümkün Olmayan Giderle r
 • 69 - M. Çağrı Bayar (Devlet Gelir Uzmanı / Gelir İdaresi Başkanlığı) - Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
 • 70 - Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
 • Arka Kapakiçi - Beyanname Üzerinde Mahsup Edilemeyen Yurt Dışı Vergilerin Durumu
 • Arka Kapak - Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi - Ramazan Biçer
 • ANA SAYFA  l  HAKKIMIZDA  l  YASAL UYARI  l  YAYINCI AVANTAJLARI  l  SIK SORULAN SORULAR  l  BASIN ODASI  l  İŞLEM REHBERİ  l  İLETİŞİM

  Ücretsiz Yayınlar

  © Dijimecmua.com - 2017