Dijimecmua Ana Sayfa
Giriş Yap veya Üye Ol
Uzman Görüş Mart 2011 Sayı: 15 İndeks
Ana Sayfa > Uzman Görüş > Mart 2011 İndeks
 

Uzman Görüş

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını Derneğimizin kuruluşunun altıncı yılı olan 2010 yılı başında yayın hayatına adım atan Uzman Görüş dergisini sizlere takdim etmekten büyük gurur duyuyoruz. Dergimizin sizlerle buluşması, mali mevzuatın oluşturulmasında ve uygulamasında her daim etkin rol almış Devlet Gelir Uzmanlarının kamu hizmetlerine katkıda bulunarak toplumsal hayatı desteklemeyi kendine rehber edinmiş olmasından kaynaklanmıştır. Yine aynı amaçla, Uzman Görüş Dergisi, mali konularda şimdiye kadar yayınlanmış olan dergilerden farklı bir bakış açısıyl

Uzman Görüş  l  Sayı: 15  l  Mart 2011
 
     
 
 Uzman Görüş Mart 2011 Sayfa İndeksi
 • Kapak - Uzman Görüş - Uzman Görüş Dergi - Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını - Mart 2011- Sayı:15
 • Kapakiçi - Uzman Görüş Dergisi Künye - Uzman Görüş Dergisi İçindekiler
 • 1 - Ferit Öz (Devlet Gelir Uzmanı ve DGU-DER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • 2 - Soru ve Cevaplarla 6111 Sayılı Kanun
 • 3 - Soru ve Cevaplarla 6111 Sayılı Kanun
 • 4 - Uzman Görüş - 6111 Sayılı Kanun hakkında
 • 5 - Uzman Görüş - 6111 Sayılı Kanun hakkında
 • 6 - Soru ve Cevaplarla 6111 Sayılı Kanun
 • 7 - Torba Yasası hakkında
 • 8 - Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
 • 9 - Kamil Özkan (Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Şubesi Müdürü) - Kamuoyunda Torba Af Kanunu Olarak Bilinen 6111 Sayılı Kanunun Geçici 3'üncü Maddesi ile 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanununda Yapılan Düzenlemeler
 • 10 - Torba Yasa Tasarısı - Torba Yasasında neler var?
 • 11 - 6111 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenleme - 6111 Sayılı Kanunla Getirilen Yasal Düzenleme
 • 12 - Mahsup Uygulaması İçin Aranan Şartları Sağlayamayan Mükellefler
 • 13 - Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Sevk Edilenler
 • 14 - Varlıkların Tevsik Şartını Sonradan Gerçekleştirilen
 • 15 - Zamanaşımı Hükümleri ve Uzlaşılmış Vergiler - 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Üzerine Mahsup İmkanı Doğan Durumlar
 • 16 - 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Üzerine Mahsup İmkanı Doğan Durumlar
 • 17 - 6111 Sayılı Kanunda Mevcut Düzenleme
 • 18 - SKamuoyunda Torba Af Kanunu Olarak Bilinen 6111 Sayılı Kanunun Geçici 3'üncü Maddesi ile 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanununda Yapılan Düzenlemeler
 • 19 - Emrullah Töremen (Gelir İdaresi Başkanlığı Belediye Gelirleri ve Emlak Vergisi Şubesi Müdürü) - 6111 Sayılı Yasa Kapsamındaki Belediye Alacakları
 • 20 - Kanunun Uygulamasında Bazı İfade ve Tarihler - Vergi tabiri - Alacaklara uygulanacak güncelleme endeksi - Beyanname tabiri - Belediyelerin Alacak Türleri ve Dönemleri
 • 21 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Alacakları - 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakları
 • 22 - Belediyelerin Ücret Alacakları
 • 23 - Belediyelerin Su Alacakları - Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Su ve Atık Su Alacakları
 • 24 - İdari Para Cezaları - Maden Payları - Akitten, Haksız Fiilden ve Haksız İktisaptan Doğan Alacaklar - İrtifalı Hakkı ve Kiralama İşlemlerine Ait Alacaklar - Belediyelerce Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar
 • 25 - Kesinleşmiş Alacaklar - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulanan Alacaklar - İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklar
 • 26 - Pişmanlık veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlara Dayanan Alacaklar - Pişmanlık Verilen Beyannameler Üzerünedn Tarih edilecek Alacaklar
 • 27 - Kendiliğinden Verilen Emlak Vergisi Bildirimleri
 • 28 - 6111 sayılı bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair kanun - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 29 - M. Çağrı Bayar (Devlet Gelir Uzmanı ve Gelir İdaresi Başkanlığı) - 6111 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah ve Vergi Artırımı Müesseseleri - Matrah ve Vergi Artırımı -
 • 30 - Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırımı
 • 31 - Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırımı
 • 32 - Verginin Oranı ve Ödenmesi
 • 33 - Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım - GVK Md. 94/1 Kapsamında Yapılan Ödemeler
 • 34 - GVK Md. 94/2 5 ve KVK Md. 15/1-B Kapsamında Yapılan Ödemeler - Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
 • 35 - Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
 • 36 - Altan Yılmaz (Devlet Gelir Uzmanı / Gelir İdaresi Başkanlığı) - 2010 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanı - Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları
 • 37 - 1. 090 TL'lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları - Alacak Faizlerinin Vergilendirilmesi
 • 38 - 22.000 TL'lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
 • 39 - Faiz Gelirlerinde İstisna Uygulaması - Kar Paylarının Beyanı ve Kesilen Vergilerin Mahsubu - Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri
 • 40 - Tam Mükellef Kurumlarında Elde Edilen Kar Payları
 • 41 - Safi İradın Tespitinde İndirilecek Giderler - Menkul Sermaye İratlarında Bağ-Kur Primlerinin İndirimi - Geçici 67. Maddeye Göre Tevkifata Tabi Tutulan Gelirler
 • 42 - Geçici 67. Maddeye Göre Tevkifata Tabi Tutulan Gelirler
 • 43 - Serpil Ceylan (Devlet Gelir Uzmanı / Gelir İdaresi Başkanlığı) - 2010 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı - Kira Gelirleri
 • 44 - Kira Gelirlerin Beyanı - Gayrimenkulün Bedelsiz Olarak veya Düşük Bedelle Kiraya Verilmesi Halinde Beyan
 • 45 - Beyanname Verirken Dikkat Edilecek Hususlar - İstisna Tutarı
 • 46 - İndirilecek Giderler
 • 47 - Götürü Gider Yöntemi - Gerçek Gider Yöntemi
 • 48 - Gerçek Gider Yöntemi
 • 49 - Beyan Sınırları - Gayrimenkul sermaya iradı
 • 50 - Beyan Sınırları
 • 51 - Ersin Saklar (Gelir İdaresi Başkanlığı ÖTV Şubesi Müdürü) - Özel Tüketim Vergisinde İhracatı Teşvik Uygulamalar - İhracat İstisnası ve İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin Uygulaması
 • 52 - ÖTV Ödenecek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri
 • 53 - İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Terkin
 • 54 - İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Mallar
 • 55 - İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Mallar
 • 56 - M. Emin Günay (Devlet Gelir Uzmanı) - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulaması - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasına İlişkin Süreç
 • 57 - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasının 4369 Sayılı Kanunla Düzenlenmesi
 • 58 - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasının 4962 Sayılı Kanunla Düzenlenmesi
 • 59 - 38 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki - 44 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki
 • 60 - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasına Özürlülerin Dahil Edilmesi
 • 61 - İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Faydalananlar
 • 62 - İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranının Uygulanması Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları
 • Arka Kapakiçi - İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranının Uygulanması Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları
 • Arka Kapak - Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi
 • ANA SAYFA  l  HAKKIMIZDA  l  YASAL UYARI  l  YAYINCI AVANTAJLARI  l  SIK SORULAN SORULAR  l  BASIN ODASI  l  İŞLEM REHBERİ  l  İLETİŞİM

  Ücretsiz Yayınlar

  © Dijimecmua.com - 2017